Covid-19

Følg Myndighetenes råd og veiledning

Covid-19

Covid-19 pandemien påvirker Norge og norske institusjoner på tvers av alle sektorer. Listo anbefaler at man følger myndighetenes råd og veiledning i møte med denne vanskelige tiden vi er inne i. Alle retningslinjer som er oppgitt av myndighetene gjelder også når man bruker tjenester gjennom Listo sin hjemmeside. Ved kjøp/salg/leie er det spesielt viktig at man forholder seg til regelverket når man kommer i møte med andre.

Få mer informasjon fra FHI: